Algemene voorwaarden:

Werkzaamheden en declaraties, voor zover anders is overeengekomen, worden uitgevoerd volgens de ”De Rechtsverhoudingen opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 eerste herziening juli 2013”, is gedeponeerd ter griffie bij de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011 en 56/2013 is bijgevoegd en kan hier worden gedownload.

In afwijkingen van de DNR 2011 art 56.4 is de betalingstermijn 14 dagen en wordt bij betalingsachterstanden opdrachten per direct opgeschort.

Aanvullend op de DNR2011 is de opdrachtgever verplicht het adviesbureau te vrijwaren voor aanspraken van derden, voortvloeiende uit en verband houdend met de werkzaamheden van het adviesbureau.

Aanvullend op de DNR 2011 is de opdrachtgever verplicht de uitvoering C.A.R. te verzekeren met inbegrip van de werkzaamheden van het adviesbureau.

Ing. A. Honhoff
La Fontainestraat 5
1902 CW Castricum
M 06 – 508 00 740

info@honhoff.nl
IBAN: NL19 ABNA 0431 3532 04
KvK nummer: 59 58 91 24
BTW nummer: NL 0021 23891 B68